คลังสื่อการสอน
กลยุทธ์การแก้ปัญหา
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 3.2 ,ค 6.1
รายละเอียด :

การเรียนคณิตศาสตร์นั้นมีโจทย์ปัญหามากมายซึ่งบางครั้งการแก้โจทย์บางโจทย์นั้นอาจจำเป็นต้องใช้เวลามากและอาจทำให้ผู้เรียนเกิดความอ่อนล้าและท้อจากการคำนวณเลขที่เหมือนไม่มีวันจบ ในตอนนี้คณิตคิดสนุกขอนำกิจกรรมการเรียนการสอนในรูปแบบของการสร้างความร่วมมือกันแก้ไขปัญหามานำเสนอซึ่งกลวิธีนี้จะช่วยให้ทั้งคุณครูทั้งนักเรียนสนุกกับการเรียนคณิตศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559