คลังสื่อการสอน
สื่อสอนเป็นคู่
ชั้น : ป.1 ,ป.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 2.1
รายละเอียด :

ในการเรียนการสอนวิชาภาษาไทยการให้นักเรียนรู้จักกับคำและความหมายในหลายครั้งที่มักจะมากเป็นคู่ เช่น คำคล้องจองและคำคู่ตรงข้าม “DIY สื่อง่ายสอนสนุก” ตอนนี้คุณครูวัชรีและคุณครูยุวดีมีสื่อและกิจกรรมดีดีที่มีอยู่รอบตัวเป็นคู่ ๆ มาช่วยให้การเรียนการสอนมีสีสันและน่าตื่นเต้นสำหรับนักเรียนมากยิ่งขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559