คลังสื่อการสอน
วรรณยุกต์แสนสนุก
ชั้น : ป.1 ,ป.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 2.1
รายละเอียด :

บางครั้งการเรียนเรื่องวรรณยุกต์อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับเด็ก แต่หากคุณครูผู้สอนมีความเข้าใจในขั้นตอนการสอน และมีไอเดียที่สร้างสรรค์แล้ว สิ่งของใกล้ตัวบางอย่างก็สามารถกลายมาเป็นสื่อการสอนที่สร้างสรรค์และดึงดูดผู้เรียนได้ไม่ยาก “DIY สื่อง่ายสอนสนุก” ตอนนี้คุณครูวัชรีและคุณครูยุวดีมีทั้งสื่อและกิจกรรมดีดีมาแบ่งปันอีกเช่นเคย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559