คลังสื่อการสอน
ปฏิทินสะกดคำ
ชั้น : ป.1 ,ป.2
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน : ท 1.1 ,ท 2.1
รายละเอียด :

“DIY สื่อง่ายสอนสนุก” ตอนนี้คุณครูวัชรี ลำจวน จะขอนำวิธีการทำสื่อการเรียนการสอน ที่ช่วยนักเรียนในชั้นเรียนของเราสนุกสนานไปกับการการอ่านสะกดคำและยังเป็นการนำเอาปฏิทินตั้งโต๊ะเก่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์ให้กับนักเรียนได้อีกด้วย นอกจากนั้นแล้ว คุณครูยุวดี นุชทรัพย์ยังมีกิจกรรมการสอนเรื่องการสะกดคำที่สนุกสนานอีกหนึ่งกิจกรรมมานำเสนออีกด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559