คลังสื่อการสอน
BBL กุญแจดอกที่ 5 สื่อและนวัตกรรมกระตุ้นสมอง (Resources and Innovations)
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน
การใช้สื่อและนวัตกรรมที่เหมาะสม เป็นเครื่องที่จะช่วยดึงดูดความสนใจของผู้เรียนได้เป็นอย่างดี เป็นสีสันในการเรียนการสอนของคุณครู กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเองของผู้เรียน ในตอนนี้อาจารย์พรพิไล เลิศวิชา จะมาบอกวิธีในการเลือกและวิธีในการใช้สื่อเพื่อกระตุ้นให้สมองเปิดรับความรู้นั้นควรเป็นเช่นไร

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559