คลังสื่อการสอน
BBL กุญแจดอกที่ 2 ห้องเรียน (Classroom)
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน
ในตอนนี้เราขอนำเสนอการพัฒนาผู้เรียนด้วยการเรียนรู้แบบ BBL ด้วยการปรับสิ่งแวดล้อมภายใน “ห้องเรียน” ของเรา แล้วสิ่งแวดล้อมในห้องเรียนของเราส่งผลต่อเด็กอย่างไรและห้องเรียนอย่างไรส่งเสริมการเรียนรู้ของเด็ก ซึ่งอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา จะมาไขข้อสงสัยให้กับเรา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559