คลังสื่อการสอน
BBL กุญแจดอกที่ 1 สนามเด็กเล่น (playground)
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3 ,ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : ภาษาไทย
มาตรฐาน :
รายละเอียด :

กุญแจ 5 ดอก เพื่อพลิกโฉมโรงเรียน
การเรียนรู้แบบ BBL: Brain Based Learning คือการทำความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาสมองและนำมาใช้ในการออกแบบกิจกรรมและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาผู้เรียน เนื้อหาในตอนนี้ขอนำกลวิธีในการปรับ “สนามเด็กเล่น” แล้วสนามเด็กเล่นจะช่วยพัฒนาสมองของเด็กได้อย่างไร สนามแบบใดที่จะช่วยพัฒนาสมองให้กับเด็ก ๆ ของได้ และเราควรให้เด็ก ๆ ได้มีเวลาเล่นเท่าไรและอย่างไรจึงจะเป็นประโยชน์ต่อเขา ซึ่งอาจารย์พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส จากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย จะมาไขข้อสงสัยให้กับเรา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559