คลังสื่อการสอน
แม่เหล็กช่วยเบรค
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

เราอาจเคยเล่นสนุกกับแม่เหล็กมาบ้าง เช่นการนำแม่เหล็กไปดูดติดกับเหล็ก หรือนำแม่เหล็กสองอันมาดูดกัน แต่พอหันอีกด้านก็แม่เหล็กก็ผลักกัน ดูด ๆ ผลัก ๆ กันอย่างสนุกสนาน แต่ถ้าเรามาดัดแปลงแม่เหล็กสร้างเป็นเบรคจะเป็นอย่างไร

วันนี้เรามาเล่นกับแม่เหล็กอย่างจริงจัง ผ่านของเล่นของนักฟิสิกส์ เพื่อเห็นถึงผลที่เกิดขึ้นพร้อมฟังการอธิบายถึงกลไกการทำงานของแม่เหล็กที่เมื่อเคลื่อนที่ผ่านโลหะตัวนำแล้วเกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำ ที่เรียกว่า Eddy current และจากความรู้เรื่องนี้เอง นำไปสู่กลไกการเบรคของเครื่องเล่นในสวนสนุกได้อย่างไร ติดตามได้ในสื่อวิทย์สอนสนุก ตอน แม่เหล็กช่วยเบรค

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559