คลังสื่อการสอน
พิณแก้วเสียงใส
ชั้น : ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

เสียงเพราะ ๆ ของบทเพลงจากแก้วที่เรียงรายกันนี้ เป็นเครื่องดนตรีจากศิลปินพิณแก้ว และเป็นเครื่องมือของนักวิทยาศาสตร์ในการอธิบายเรื่องความถี่เสียงได้เป็นอย่างดี เมื่อเสียงเป็นคลื่นตามยาว ที่ต้องอาศัยตัวกลางในการเคลื่อนที่ พอเราทำให้แหล่งกำเนิดเสียงสั่นสะเทือน เราจึงได้ยินเสียงเดินทางผ่านอากาศมายังหูเรา แล้วแก้วใส่น้ำแต่ละใบที่เป็นแหล่งกำเนิดเสียงในที่นี้ ทำไมถึงได้ให้ความถี่เสียงต่าง ๆ ที่ร้อยเรียงกันแล้วได้เป็นดนตรีแสนไพเราะ และเราจะเข้าใจถึงความแตกต่างของความถี่และความดังเสียงผ่านของเล่นทางวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ได้อย่างไร ติดตามได้ในสื่อวิทย์สอนสนุก ตอนพิณแก้วเสียงใส

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559