คลังสื่อการสอน
Flash flood
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

ปรากฏการณ์ที่น้ำจากบนภูเขาไหลท่วมลงมาเวลาฝนตก หรือ ที่เรียกกันว่า flash flood (น้ำป่า/น้ำท่วมฉับพลัน) คืออะไร ปรากฏการณ์นี้เกิดได้อย่างไร และมีผลกระทบอะไรต่อชีวิตพวกเราบ้าง มาเรียนรู้กัน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559