คลังสื่อการสอน
แผ่นดินไหว ตอน 1
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

ปรากฏการณ์ที่เปลือกโลกเคลื่อนตัวจนเกิดเป็น แผ่นดินไหว คืออะไร ปรากฏการณ์เหล่านี้เกิดจากไหน ที่มาที่ไปเป็นอย่างไร เรามาเรียนรู้กัน

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เป็นสื่อที่ดีมากครับ - เวลา 2016-11-24 14:06:32
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559