คลังสื่อการสอน
เอลนีโญ และ ลานีญา ตอน 2
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

เรามาทำความเข้าใจให้มากขึ้นกับปรากฏการณ์ เอลนีโญ และ ลานีญา ว่าเมื่อใด คือ เอลนีโญ เมื่อใด คือ ลานีญา และผลกระทบจากปรากฏการณ์เหล่านี้ต่อสภาพอากาศของโลกซึ่งส่งผลโดยตรงต่อเรา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559