คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet Z
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เด็ก ๆ ได้เรียนรู้มาถึงตัวอักษร Zz ที่เป็นตัวสุดท้าย Merit-the Magician จะสอนให้เด็ก ๆ นักเรียนเวทมนตร์รู้จักเขียนตัว Zz และร่ายมนต์สะกดเสียงอย่างดังฟังชัด ร่วมกันร่ายมนต์ให้เกิดเป็นคำศัพท์จากตัว Zz

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559