คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet Y
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เด็ก ๆ จะได้มาพบกับตัว Yy อักษรวิเศษที่มีพลังเสียง เป็นได้ทั้งพยัญชนะและสระ เช่นเดียวกับสระ a e i o u ที่ได้พบไปแล้ว Merit-the Magician จะช่วยให้เด็ก ๆ เขียนและออกเสียงตัว Yy ได้ถูกต้อง และเสกมนตร์เป็นคำศัพท์ได้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559