คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet X
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

Merit-the Magician จะแนะนำให้เด็ก ๆ รู้จักกับตัว Xx และช่วยให้เด็ก ๆ สามารถร่ายมนต์สะกด Xx ได้อย่างแม่นยำ ทั้งเขียนและออกเสียงไปด้วยกัน ร่วมกันเสกคำศัพท์จากตัว Xx มากมาย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559