คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet V
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

Merit-the Magician จะพาเด็ก ๆ มารู้จักตัวอักษร Vv เพื่อที่นักเรียนเวทมนตร์ทุกคนจะได้ เขียน และออกเสียง Vv ได้อย่างถูกต้อง และดังฟังชัด จากนั้นก็จะร่วมกันเสกมนตร์สะกดให้ Vv ออกมาเป็นคำศัพท์

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559