คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet U
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

Merit-the Magician จะแนะนำตัว Uu ที่เป็นสระอักษรวิเศษที่ทรงพลังเสียงให้กับเด็ก ๆ  ตัว Uu สามารถสร้างคำได้เอง Merit-the Magician จะสอนเด็ก ๆ สร้างคำจากตัว Uu เด็ก ๆ จะสามารถเขียนและร่ายมนต์สะกดเสียงได้ถูกต้องทุกคาถาของ Uu

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559