คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet T
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

Merit-the Magician จะพาเด็ก ๆ มารู้จักตัวอักษร Tt และร่วมกันออกเสียง เขียนตัว Tt ให้มีพลัง เด็ก ๆ ถึงจะสามารถนำตัว Tt ไปเสกเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจมากมาย ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข หรือสถานที่หรูหรา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559