คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet S
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เด็ก ๆ จะมารู้จักกับตัว Ss และร่วมร่ายมนต์สะกด และเขียนไปกับ Merit-the Magician ร่วมกันเรียนรู้การออกเสียงตัว Ss ที่ออกได้ทั้งเสียงสั่น และเสียงไม่สั่น โดยจะเรียนรู้ไปกับคำศัพท์ที่เสกขึ้นมา

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559