คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet R
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

ในบทที่ 19 นี้ เด็ก ๆ จะได้มารู้จักกับตัวอักษร Rr และช่วย Merit-the Magician ร่ายมนต์เสียงสะกด และเขียนตัว Rr  เพื่อที่จะเสกออกมาเป็นคำศัพท์ที่วิเศษ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559