คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet O
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

มาตราฐาน
ต 1.2
ต 1.3
ในบทเรียนนี้เด็ก ๆ จะได้พบกับตัว Oo สระอักษรวิเศษที่ทรงพลังเสียงมาก Merit-the Magician จะสอนให้เด็ก ๆ ได้รู้จักคาถาที่จะทำให้ออกเสียงตัว Oo ได้ และร่วมกันเขียนและเสกคำศัพท์จากตัว Oo

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559