คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet N
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

Merit-the Magician จะนำเด็ก ๆ ไปเรียนรู้ตัวอักษร Nn และช่วยกันเขียน Nn ให้ถูกต้อง และออกเสียงได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังได้ร่วมเสกตัว Nn ออกมาเป็นคำศัพท์อีกมากมายด้วย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559