คลังสื่อการสอน
ตุ๊กตาลม คืนชีพ
ชั้น : ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

ตุ๊กตาลมที่ถูกประดับไว้ตามสถานที่ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ปั๊มน้ำมันหรือคอนโดมิเนียม เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้คนที่ผ่านไปผ่านมา วันนี้ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม จะนำเสนองานประดิษฐ์สนุก ๆ ที่ชื่อว่า"ตุ๊กตาลม คืนชีพ" ที่สามารถนำมาอธิบายความรู้อากาศทางวิทยาศาสตร์ เรื่องความดันได้อีกด้วย ติดตามได้ในสื่อวิทย์สอนสนุก ตอน ตุ๊กตาลม คืนชีพ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559