คลังสื่อการสอน
เดี๋ยวใส เดี๋ยวขุ่น
ชั้น : ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 3.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

หากเราจะทำน้ำใส ๆ ให้กลายเป็นน้ำขุ่น สิ่งที่เรารู้ก็แค่นำ ดิน ผงแป้งหรือสารประกอบอะไรบางอย่าง ใส่ลงไปในน้ำเพื่อทำให้น้ำดูขุ่นมัว แต่เชื่อไหมว่าเพียงแค่เราเป่าลมหายใจของเราเท่านั้น ก็สามารถทำให้น้ำใส ๆ กลายเป็นน้ำขุ่นได้ มาพบกับความน่าพิศวง และค้นหาคำตอบนี้ได้จาก ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม ว่ากับการทดลองทางวิทยาศาสตร์สนุก ๆ ในสื่อวิทย์สอนสนุก ตอน เดี๋ยวใส เดี๋ยวขุ่น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559