คลังสื่อการสอน
ผลรวมของมุมภายในรูปเรขาคณิต ตอนที่ 1
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : คณิตศาสตร์
มาตรฐาน : ค 3.1 ,ค 3.2
รายละเอียด :

คณิตคิดสนุก
“คณิตคิดสนุก” ตอนนี้จะมาช่วยคุณครูและนักเรียนไม่ต้องจำผลบวกของมุมภายในรูปเรขาคณิตอีกต่อไป ด้วยสื่อการกระดาษหลากสี ขอแค่เพียงเข้าใจ คณิตศาสตร์ก็ไม่ใช่เรื่องยาก

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559