คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet J
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

ในบทนี้ Merit-the Magician จะแนะนำตัวอักษร Jj ให้กับเด็ก ๆ  โดยเด็ก ๆ จะได้ลองออกเสียง และเขียนตัว Jj ได้อย่างถูกต้อง เพื่อสามารถนำ Jj มาเสกเป็นคำศัพท์ที่วิเศษได้

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559