คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet I
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

Merit-the Magician จะพาเด็ก ๆ มารู้จักตัว Ii อักษรวิเศษที่เป็นสระอีกตัวหนึ่ง  ที่อยู่เพียงตัวเดียวก็เป็นคำศัพท์ได้แล้ว เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้วิธีการเขียนและออกเสียงตัว Ii  รวมถึงนำมาประกอบเป็นคำศัพท์มากมาย

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559