คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet H
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เด็ก ๆ มาถึงบทเรียนที่เก้าของการเรียนเวทมนต์กับ Merit-the Magician คราวนี้จะเจอกับตัวอักษร Hh และร่วมกันฝึกฝนการเขียน และร่ายมนต์สะกดเสียงตัว Hh อย่างดังฟังชัด เพื่อสามารถเสกออกมาเป็นคำศัพท์ใหม่ ๆ ได้

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559