คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet G
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

มาตราฐาน
ต 1.2
ต 1.3
Merit-the Magician จะสอนให้เด็ก ๆ  นักเรียนเวทมนตร์รู้จักออกเสียง และเขียนตัว Gg ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ เด็ก ๆ จะได้เห็นตัวอย่างการเสก Gg ให้เป็นคำศัพท์ และสามารถร่ายมนต์สะกดตาม Merit ได้

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอแก้ไข คาถา#2 ที่ g จะออกเสียง g2 เมื่ออยู่หน้า e, i, หรือ y เป็น g2 ไม่ใช่ g1ค่ะ - เวลา 2015-11-06 08:53:02
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559