คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet F
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

มาตราฐาน
ต 1.2
ต 1.3
ในบทเรียนเวทมนตร์นี้ เด็ก ๆ จะได้รู้จักกับอักษรตัวต่อไป  Ff  และหัดเขียน และออกเสียงให้ดังฟังชัดไปกับ Merit-the Magician ตัว Ff จะถูกนำไปเสกเป็นคำศัพท์ที่น่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์ ตัวเลข หรือข้าวของเครื่องใช้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559