คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet E ตอนที่ 2 (Silent E)
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

มาตราฐาน
ต 1.2
ต 1.3
Merit-the Magician จะแนะนำเด็ก ๆ ให้รู้จัก Magic silent E ที่ไม่ออกเสียง เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้ 5 หน้าที่ของ Magic silent E และเรียนรู้คำศัพท์ที่ Magic silent E ไปปรากฏอยู่

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559