คลังสื่อการสอน
Present Perfect VS Present Perfect Continuous Tense ตอนที่ 5
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 2.2
รายละเอียด :

Present Perfect และ Present Perfect Continuous Tense
ภาษาอังกฤษ ป.4 - ม.6
มาตราฐาน ต 2.2
มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Present Perfect และ Present Perfect Continuous กับ Bobby และผองเพื่อนกัน

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
well done - เวลา 2016-07-15 15:20:12
Well done! - เวลา 2016-06-30 10:36:18
- เวลา 2016-06-30 10:36:43
Very good - เวลา 2015-10-24 10:51:56
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559