คลังสื่อการสอน
The Magic of the Alphabet B
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

ในบทเรียนที่สองนี้ เด็ก ๆ จะได้เรียนรู้การเขียน และออกเสียงตัว Bb ให้ดังฟังชัดจาก Merit-the Magician เด็ก ๆ จะได้เสกตัว Bb ออกมาเป็นคำศัพท์ที่มีพลังเสียง และจะได้เจอกับ silent ‘b’ ที่ถูกสาปให้ไม่ออกเสียง

 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559