คลังสื่อการสอน
An Overview of English Pronunciation ตอนที่ 3
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เข้าใจองค์ประกอบหลักสำคัญในระบบการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Connected Speech (การพูดเสียงเลื่อน), Pausing Within Sentences (การแบ่งวรรคตอนในประโยค), และ Sounds in English (เสียงในภาษาอังกฤษ)

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559