คลังสื่อการสอน
An Overview of English Pronunciation ตอนที่ 3
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เข้าใจองค์ประกอบหลักสำคัญในระบบการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง Connected Speech (การพูดเสียงเลื่อน), Pausing Within Sentences (การแบ่งวรรคตอนในประโยค), และ Sounds in English (เสียงในภาษาอังกฤษ)

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559