คลังสื่อการสอน
An Overview of English Pronunciation ตอนที่ 2
ชั้น : ป.1 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เข้าใจองค์ประกอบในหลักสำคัญในระบบการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ เรื่อง การเน้นคำและไม่เน้นคำ

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
Very Good & Thank you - เวลา 2016-07-05 11:36:13
good - เวลา 2016-04-07 10:13:29
Very good - ทิพวรรณ เวลา 2015-09-27 11:31:21
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559