คลังสื่อการสอน
ตัดขวดขาดครึ่งด้วยหลอดพลาสติก
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

มีวิธีตัดขวดพลาสติกอยู่มากมายหลายหลาก แต่ใครจะคิดว่า ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะใช้หลอดกาแฟมาตัดขวดพลาสติกได้ และเมื่อเฉลยเคล็ดลับคุณจะหายสงสัยและเข้าใจว่า วัสดุบางอย่างสามารถแสดงความสามารถพิเศษที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพียงแค่เราเข้าใจหลักทางวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และรู้จักนำมาใช้ให้เป็น

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
เยี่ยมมากครับ - เวลา 2016-07-25 09:21:41
สามารถโหลดข้อมูล vdo ได้ไหม คา ที่ รร ไม่มีอินเตอร์เน็ต - เวลา 2016-01-18 10:07:47
เยี่ยมค่ะ - เวลา 2015-09-29 10:27:42
- เวลา 2015-09-21 18:16:59
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559