คลังสื่อการสอน
ตัดขวดขาดครึ่งด้วยหลอดพลาสติก
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

มีวิธีตัดขวดพลาสติกอยู่มากมายหลายหลาก แต่ใครจะคิดว่า ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะใช้หลอดกาแฟมาตัดขวดพลาสติกได้ และเมื่อเฉลยเคล็ดลับคุณจะหายสงสัยและเข้าใจว่า วัสดุบางอย่างสามารถแสดงความสามารถพิเศษที่เราอาจไม่เคยรู้มาก่อน เพียงแค่เราเข้าใจหลักทางวิทยาศาสตร์ง่าย ๆ และรู้จักนำมาใช้ให้เป็น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559