คลังสื่อการสอน
สุ่มของมาลองเล่น
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 4.2 ,ว 8.1
รายละเอียด :

การมองหาของเล่นสนุก ๆ ที่จะมาประยุกต์เป็นสื่อการสอนให้เด็กประถม ไม่จำเป็นต้องใช้ของเล่นราคาแพง หรือ ต้องซื้อหาเสมอไป เพราะเราสามารถใช้ข้าวของรอบตัวซึ่งอยู่ในบ้านมาประยุกต์ใช้ได้ อย่างไม้เสียบลูกชิ้น ดินน้ำมัน ตะเกียบ หนังยาง หลอดกาแฟ และอื่น ๆ อีกมากมาย ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะมาแสดงให้เห็นว่า แม้แต่การสุ่มเลือกข้าวของสองอย่างขึ้นมา ถ้าบวกความคิดสนุก ๆ และสร้างสรรค์ ของทั้งสองสิ่งก็จะรวมกันกลายเป็นสิ่งใหม่และทำให้เด็ก ๆตื่นเต้นกับการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ได้ไม่รู้จบ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559