คลังสื่อการสอน
เส้น - แสง ทแยงมุม
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

เมื่อกระจก กับไฟฉาย กลายเป็นสื่อการสอนที่มีพลังและเปลี่ยนเรื่องยากให้ง่ายในการสอนเรื่องมุมตกกระทบ และมุมสะท้อนของแสง ด้วยการประยุกต์ใช้ที่ไม่ธรรมดาของครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต แถมมันยังทำให้ลำแสงที่มีลักษณะฟุ้งกระจาย กลายเป็นเส้นตรงอย่างกับเส้นแสงในหนังสือเรียนได้ด้วย ดูสื่อวิทย์สอนสนุก ชุด เส้น-แสง ทแยงมุม นี้แล้วรับรองว่าคุณก็ทำเองได้

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559