คลังสื่อการสอน
กล่องพิศวง
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

ความมืดใครว่าไม่มีประโยชน์ อย่างน้อยก็ทำให้การเรียนรู้ของเด็กเกี่ยวกับเรื่องแสง เรื่องสี และการมองเห็น สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เมื่อครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จำลองความมืดสนิทให้มาอยู่ในกล่องรองเท้า แต่กล่องรองเท้า กับ ไฟฉาย และ ตุ๊กตาน่ารัก จะกลายมาเป็นสื่อวิทย์สอนสนุก สอนให้นักเรียนเข้าใจได้อย่างไรว่า ที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆบนโลกนี้ได้เป็นเพราะ "แสง" ต้องติดตามในตอน กล่องพิศวง

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559