คลังสื่อการสอน
ขวดจ๋า กลับมาทำไม?
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

ถ้าเรากลิ้งขวดพลาสติกไปบนโต๊ะ แล้วสักพักขวดกลิ้งกลับมาหาเราได้เองอย่างน่าอัศจรรย์ เราคงอดคิดไม่ได้ว่ามันมีพลังงานบางอย่างซ่อนอยู่ในขวด ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะมาเฉลยว่าพลังงานที่ว่านั้นคือพลังงานอะไร และ ทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559