คลังสื่อการสอน
An Overview of English Pronunciation ตอนที่ 1
ชั้น : ป.1 ,ป.2 ,ป.3
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 1.2 ,ต 1.3
รายละเอียด :

เข้าใจองค์ประกอบในหลักสำคัญ ในระบบการพูดสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้แก่
1. Sounds and Rhythm เสียงและจังหวะ
2. Emphasis การพูดเน้น
3. Intonation ทำนองเสียงลง-เสียงขึ้น

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559