คลังสื่อการสอน
Present Simple VS Past Simple Tense ตอนที่ 3
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6 ,ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4
กลุ่มสาระ : ภาษาอังกฤษ
มาตรฐาน : ต 2.2
รายละเอียด :

มาดูหลักการใช้และความแตกต่างระหว่าง Present Simple Tense และ Past Simple Tense กับ Bobby และผองเพื่อนกัน

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
very good media to teach students and very useful. - เวลา 2015-10-13 09:51:26
มีประโยชน์ต่อนักเรียนและคุณครูอย่างยิ่ง เยี่ยมมากค่ะ - เวลา 2015-09-09 20:54:15
มีประโยชน์ต่อการเรียนการสอนดีเยี่ยม - เวลา 2015-08-29 20:00:52
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559