คลังสื่อการสอน
ภาวะโลกร้อน ตอนที่ 3 หน้าที่พลเมืองไทย หน้าที่พลเมืองโลก
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

เมื่อภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาระดับโลก เรามาดูกันว่า ประเทศต่าง ๆ มีข้อตกลงเพื่อช่วยแก้ไขปัญหานี้อย่างไร และมารู้จักข้อกฎหมายบางประการในประเทศไทยเกี่ยวกับการป้องกันการทำลายธรรมชาติ ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของภาวะโลกร้อน
 

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559