คลังสื่อการสอน
ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คืออะไร?
ชั้น : ม.1 ,ม.2 ,ม.3 ,ม.4 ,ม.5 ,ม.6
กลุ่มสาระ : สังคมศึกษาฯ
มาตรฐาน : ส 5.1 ,ส 5.2
รายละเอียด :

ภาวะโลกร้อน (Global Warming) คืออะไร? ทำไมโลกจึงร้อนขึ้น ภาวะโลกร้อนเกี่ยวข้องอย่างไรกับชั้นบรรยากาศของโลกและสภาวะเรือนกระจก (Greenhouse Effect) สื่อวีดิทัศน์นี้จะทำให้นักเรียนเข้าใจแนวคิดหลักของเรื่องเหล่านี้ได้อย่างครอบคลุมและชัดเจน

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559