คลังสื่อการสอน
ใบไม้ฝนสี
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

สื่อวิทย์สอนสนุก ใบไม้ฝนสี
มีวิธีหลากหลายมากมายในการสอนให้เด็กเรียนรู้ ลักษณะของใบไม้ ส่วนประกอบของใบ และการแยกว่าใบแบบใดเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยว หรือ พืชใบเลี้ยงคู่ แต่เรามาติดตามดูว่าหนึ่งวิธีที่ คุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต เลือกใช้ในการสอน โดยการใช้เพียงดินสอสี และ กระดาษ จะสามารถพาเด็กไปทำความเข้าใจส่วนประกอบของใบ พร้อมสร้างชิ้นงานที่สวยงาม เพิ่มชีวิตชีวาในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรใน สื่อวิทย์สอนสนุก ตอน “ใบไม้ฝนสี”

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณมากๆนะคะ สำหับแนวคิดดีๆๆ - เวลา 2016-02-17 16:19:26
จะลองเอาไปใช้สอนคะ ขอบคุณอาจารย์คะ - เวลา 2015-09-08 10:59:59
อาจารย์ค่ะใช้สอนใบเลี้ยงเดียว ใบเลี้ยงคู่ได้ดีมาก ขอบคุณค่ะ - เวลา 2015-08-23 21:32:59
นับว่าเป็นสื่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้เป็นอย่างดียิงทำให้นักเรียนรู้และเข้าใจยิ่งขึ้น - เวลา 2015-08-10 13:57:31
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559