คลังสื่อการสอน
ใบไม้ฝนสี
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 1.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

สื่อวิทย์สอนสนุก ใบไม้ฝนสี
มีวิธีหลากหลายมากมายในการสอนให้เด็กเรียนรู้ ลักษณะของใบไม้ ส่วนประกอบของใบ และการแยกว่าใบแบบใดเป็น พืชใบเลี้ยงเดี่ยว หรือ พืชใบเลี้ยงคู่ แต่เรามาติดตามดูว่าหนึ่งวิธีที่ คุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต เลือกใช้ในการสอน โดยการใช้เพียงดินสอสี และ กระดาษ จะสามารถพาเด็กไปทำความเข้าใจส่วนประกอบของใบ พร้อมสร้างชิ้นงานที่สวยงาม เพิ่มชีวิตชีวาในการเรียนวิทยาศาสตร์ได้อย่างไรใน สื่อวิทย์สอนสนุก ตอน “ใบไม้ฝนสี”

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559