คลังสื่อการสอน
กล้องสายรุ้ง
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

สื่อวิทย์สอนสนุก กล้องสายรุ้ง
มาหาสื่อใหม่ ๆ ในการสอนเรื่อง แสงสีขาวซึ่งประกอบด้วยแสงสีต่าง ๆ หรือ สเปกตรัม ด้วยอุปกรณ์ที่ดัดแปลงจากข้าวของใช้แล้วอย่าง กระป๋องน้ำอัดลม และ แผ่นซีดี พร้อมวิธีทำ และ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต เอามาแบ่งปันแบบละเอียดครบทุกขั้นตอน คราวนี้ถ้าเพื่อนครูหา “ปริซึม” ไม่ได้ ก็ไม่มีปัญหาในการสอนแล้ว เพียงแค่มี “กล้องสายรุ้ง” อยู่ในมือ

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559