คลังสื่อการสอน
กระป๋องร้องได้
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 5.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

สื่อวิทย์สอนสนุก กระป๋องร้องได้
มาสนุกกับการสร้างเครื่องดนตรี “กระป๋องร้องได้” ด้วยสองมือของตัวเอง จากวัสดุเหลือใช้อย่าง กระป๋อง ขวด พลาสติก และ ลูกโป่ง กับสื่อการสอนวิทยาศาสตร์เรื่องการเกิดเสียง และการเคลื่อนที่ของเสียงที่ครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต นำมาสอนกันแบบ Step by step

Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559