คลังสื่อการสอน
เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter
ชั้น : ป.4 ,ป.5 ,ป.6
กลุ่มสาระ : วิทยาศาสตร์
มาตรฐาน : ว 4.1 ,ว 8.1
รายละเอียด :

สื่อวิทย์สอนสนุก เฮลิคอปเตอร์ พลังลม Helicopter
หลอดพลาสติกธรรมดา ๆ จะกลายเป็น เฮลิคอปเตอร์ได้อย่างไร แล้วมันจะมาเกี่ยวโยงกับการสอนวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงดันอากาศได้อย่างไร ต้องชม “สื่อวิทย์สอนสนุก” ตอนนี้ ซึ่งคุณครูเฉลิมชัย วัดเข้าหลาม แห่งโรงเรียนราชวินิต จะมาบอกทั้งเคล็ดลับการสร้างสื่อ และ หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่ซ่อนอยู่ใน “เฮลิคอปเตอร์พลังลม”

พื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็น 
เข้าสู่ระบบ
ขอบคุณที่สร้างสื่อดีๆให้คุณครูค่ะ - เวลา 2015-09-10 13:47:22
อาจารย์เยี่ยมมากค่ะ ขอบคุณนะคะ - เวลา 2015-08-24 10:52:58
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559