การพัฒนาวิชาชีพครู

BBL ขอนแก่น (6) พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ใน 1 ปี

หมวด :
รายละเอียด :

การอบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนำ BBL (Brain-Based Learning) วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 08.30-17.00 น. โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชั่น เซนเตอร์ ขอนแก่น จังหวัด ขอนแก่น
วิทยากร อ.พรพิไล เลิศวิชา เมธีวิจัยอาวุโส สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย
โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ

ระบบรายงานและประเมินผลการอบรมทางไกล "โครงการพลิกโฉมโรงเรียน ป.๑ อ่านอกเขียนได้ใน ๑ ปี" http://www.dlthailand.com/dlitreport

ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรมได้จาก Link : คลิกที่นี่

ใบงานเพิ่มเติม เรื่อง "ทักษะการคิด"
link : http://www.mediafire.com/view/ga2v05c455rhg4d/Pages_from_Thinking_skill_1.pdf
 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559