การพัฒนาวิชาชีพครู

(1) พลิกโฉมโรงเรียนป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

หมวด :
BBL
รายละเอียด :

การอบรม "พลิกโฉมโรงเรียนป.1อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี" วันเสาร์ที่ 23 พ.ค. 58 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 

พื้นที่สำหรับแบ่งปันและเรียนรู้ (Share and Learn) 
Untitled Document
ห้องเรียน DLIT คลังสื่อการเรียนรู้ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ คลังข้อสอบ ห้องสมุดดิจิทัล
  About Us        
 
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ สงวนลิขสิทธิ์ © 2559